Двоен ръст при производства за злоупотреби с европейски средства, отчита Апелативната прокуратура в Бургас в анализа за работата си през измината година. Случаите под надзора на магистратурата са 96, 42 от тях са приключени, а 14 вече са внесени в съда. С присъди за злоупотреба с европари Увеличение има и разследването на корупцията. Наблюдавани са 287 досъдебни производства, приключени са 137, внесени в съд са 46, осъдените лица са 30. И в този случай оправдани няма.

Общо 24 377 досъдебни производства - с 1930 повече в сравнение с 2020 г са наблюдавали прокурорите от Бургаския апелативен район, съобщи шефът на магистратурата Любомир Петров. И уточни, че отчетеният ръст е най-вече, заради повечето досъдебни производства за противозаконно преминаване през границата на страната ни.

Точно 99.91 % от преписките са решени в законовия 30-дневния законоустановен срок, отбелязоха още от прокуратурата.

В законоустановения срок по чл.234 от НПК е приключено разследването по всички 10 979 приключени досъдебни производства. Констатиран е спад при неприключените разследвания с 280 спрямо 2020 г. и с 884 спрямо 2019 г. В срок до 30 дни прокурорите са решили 20 226 досъдебни производства или 99.91 % от всички решени досъдебни производства.

Данните бяха представени по време на годишното общо отчетно събрание на Апелативна прокуратура-Бургас за 2021 г. В него участие взеха прокурор Красимира Филипова – зам.- главен прокурор, прокурор Николай Любенов - зав. отдел „Съдебен“ при Върховна касационна прокуратура, прокурорите от Апелативна прокуратура-Бургас, както и административните ръководители на Окръжните прокуратури и Районните прокуратури в Бургас, Ямбол и Сливен, съставляващи Апелативния район.