Конституционният съд постанови, че понятието „пол“ според Конституцията трябва да се разбира само в неговия биологичен смисъл.

Решението на КС е било прието с 11 гласа „за“.

Съдия Георги Ангелов е подписал решението с особено мнение. Съдия Филип Димитров е подписал решението със становище по мотивите.

Въпросът „Как следва да се разбира понятието „пол“, използвано в Конституцията, и има ли то смисъл, различен от биологичен пол?“ беше поставен пред конституционните съдии от Гражданската колегия на Върховния касационен съд.

Предстои Конституционният съд да обяви мотивите си, в които се очаква за първи път да се анализира въпросът за пола, включително и в контекста на практиката Европейския съд по правата на човека и на Съда на Европейския съюз.