В качеството си на лице, заемащо висша публична длъжност, началникът на РДНСК – Бургас Милен Ненчев, е използвал служебното си положение в частен интерес. Това се посочва в информация в официалния сайт на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. Сигналът срещу него е постъпил в Антикорупционната комисия на 19 май 2020 г. В него е посочено, че е шефът на строителния надзор в Бургас е осъществявал контролни функции във връзка с проверка на строителството на жилищна сграда с подземни паркинги. Упражняването на строителния надзор пък било възложено на дружество „Консултант 7 БГ“, в което съдружник е съпругата му, като до 2017 г. едноличен собственик на капитала и управител е бил самият той. „РДНСК изготвя констатация, че строежът се изпълнява съобразно одобрените инвестиционни проекти и е законосъобразен“. Но на 29 юли мг. КПКОНПИ установява, че Ненчев е оказал влияние при съставяне на констативния протокол от работна група в РДНСК – Бургас в частен интерес на свързано с него лице. Като за това комисията му налага глоба в размер на 10 000 лв.

Върховният административен съд (ВАС) е оставил в сила решението по установения от комисията Цацаров конфликт на интереси, като магистратите са приели, че Ненчев „е притежавал всички лостове за упражняване на влияние върху всички служители в ръководената от него дирекция“. В мотивите си ВАС припомня, че законодателят е възприел частният интерес като мотив, движеща сила, цел на действията или бездействията на овластеното лице и че конфликтът на интереси е преди всичко деяние, което е в отклонение и противоречие на публичния интерес.

Според неофициална информация, след решението на ВАС Ненчев е подал оставка.