Благой Потеров встъпи в длъжност днес като съдия в Апелативен съд – Бургас. Той е назначен с Решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол № 42 , т.9.1 от 1 декември 2020 година.

Припомняме, че Потеров успя да встъпи в длъжност след четири години спорове, обжалвания, съдебни решения и т.н. Той участва във външния конкурс за апатетивни съдилища през 2016 г. До тогава Съдийската колегия на ВСС отказа да го назначи. Последва дълга съдебна сага, в която няколко пъти Върховният административен съд отменя отказите на Съдийската колегия.

През лятото на 2019 г. Съдийската колегия отново обсъжда качествата на кандидата и отказва да го назначи. Последва нова отмяна на решението от Върховния административен съд. В крайна сметка случаят отново бе върнат на Съвета. А Боряна Димитрова, член на ВСС, обясни, че преди е гласувала „против“, но днес ще подкрепи назначаването „Аз съм последният човек, който няма да изпълни съдебно решение. Това е процедура, която продължава четири години и не бих си позволила за задълбочаване на проблема с приключването на конкурса извън разумния срок“, каза тя.

Съдия Потеров положи клетва и подписа акта си за встъпване в длъжност, при строго спазване на противоепидемичните мерки, пред и.ф. Председател на Апелативен съд – Бургас съдия Пламен Синков и в присъствието на съдийския състав на институцията, съобщават от пресслужбага на магистратурата.

Благой Потеров е завършил право в СУ „Св. Климент Охридски“. Има над 10 години стаж в съдебната система. Бил е съдия в Районен съд – Бургас и Окръжен съд – Бургас. Последните 26 години практикува адвокатската професия.

Съдия Благой Потеров е с ранг „съдия в АС“ и ще правораздава в Наказателно отделение на Апелативен съд­ – Бургас.