Конституционният съд не допусна за разглеждане искането на Висшия адвокатски съвет да бъдат обявени за противоконституционни промените в Закона за хазарта, с които през февруари беше въведена забрана друг, освен Българския спортен тотализатор, да организира лотарийни игри.

След тези изменения лицензите на действащите оператори бяха отнети.

Промяната засегна и компанията на обвиняемия за 18 престъпления бизнесмен Васил Божков.

Висшият адвокатски съвет получи през 2015 г. с промяна в конституцията правото да сезира КС, когато установи "противоконституционност на закон, с който се нарушават права и свободи на гражданите". КС приема, че промените в Закона за хазарта, които се атакуват от адвокатурата, не засягат права и свободи на гражданите.