Министерството на образованието и науката качи резултатите от държавните зрелостни изпити, които се проведоха на 1-и и 3-и юни. Зрелостниците могат да проверят как са се справили с входящ номер и идентификационен код на адрес: https://zamaturite.bg/. Официалните протоколи ще бъдат изпратени по-късно до училищата На матурата по български език и литература се явиха 45 616 зрелостници. Те решаваха тест от 40 въпроса със затворени и отворени отговори, а на 41 въпрос имаха задача да прочетат откъси от разказа „Чорба от греховете на отец Никодим“ на Елин Пелин и да напишат интерпретативно съчинение или есе в обем до 4 страници на тема „Човекът и неговите съмнения“. На втората матура по предмет по избор пък явили се бяха 35 164