Синдикат "Образование" към КТ "Подкрепа" предлага при създалата се трудна ситуация на повишена епидемиологична обстановка, българските образователни институции да използват всички възможности за онлайн обучение на учениците.

Училищата в облака, които използват office 365, G- suite, могат да използват приложенията като виртуални класни стаи, групи, качване на материали от учителите във виртуалния хард диск, виртуална тетрадка.

Майкрософт предоставя възможности за онлайн обучение чрез Microsoft Teams, където учители и ученици могат да работят съвместно. Има поредица от уебнинари, които могат да се използват.

Училищата, които са инсталирали Moodle могат да използват платформата за дистанционно обучение.

Необходимо е МОН бързо да ситуира възможности за онлайн обучение в следните стъпки:

1. Наличие на домейн и хостинг на всички образователни институции;
2. Разработена и инсталирана единна платформа за онлайн обучение;
3. Създаване на национална база данни администрирана от МОН с ресурс от учебни клипове и материали на български език и други езици;
4. Безплатен достъп на всички образователни институции и учители до създадените инструменти за електронно обучение;
5. Осигуряване на равен, безплатен достъп на всички български ученици до онлайн обучение.