Петя Желева, която е старши учител по информационни технологии, математика и информатика в Професионална Техническа Гимназия - Бургас е класирана на национално и областно ниво като победител в DIGITAL EXCELLENCE в Националния конкурс за STEM науки в България 2019.

Официалната церемония по награждаването на националните победители се състоя в Илиев център за образование и култура към Американски университет в България, София .
За демонстрираните умения Желева е получила златен медал и обучение в Научен център "Карнеги" в САЩ през месец август.