Университетите вдигат таксите, по-евтино само в Софийския

img

Софийският университет "Св. Климент Охридски" намалява таксите си за редовно обучение по специалностите "Ядрена химия" и професионално направление "Физически науки" на 200 лв. (при 750 лв. за настоящата учебна година). В задочна форма на обучение сумата става 100 лева (при 300 лева за тази година).

Таксите за кандидатстване и за обучение в държавните висши училища за 2018/2019 г. бяха утвърдени от правителството на заседанието си днес. Цените са определени определени въз основа на предложенията на академичните ръководства на висшите училища.

СУ "Св. Кл. Охридски" обаче вдига таксите за новоприети студенти по направленията: "Администрация и управление", "Право", "Психология", и "Филология". Увеличението за редовната форма на обучение е в границите 40-61 лв., а за задочна форма – 100-160 лв. Единствено в професионално направление "Социални дейности" се отчита по-голямо увеличение в задочната форма – 300 лв.

Без промяна остават таксите за студенти в 17 държавни висши училища: Университет "Проф. д-р Асен Златаров" – Бургас, ШУ "Епископ Константин Преславски", ТУ – София, ТУ – Варна, УАСГ – София, МГУ – София, ЛТУ – София, МУ – София, МУ – Варна, УНСС, Икономически университет – Варна, НМА "Проф. Панчо Владигеров", НАТФИЗ "Кр. Сарафов", АМТИ – Пловдив, НСА, ВСУ "Л. Каравелов" и УниБИТ.

В 16 висши училища се увеличават таксите за обучение в някои професионални направления средно с 11.7 на сто.

В Пловдивския университет "Паисий Хилендарски" се увеличават таксите с по 40 лв. във всички професионални направления, с изключение на тези в "Администрация и управление", "Туризъм", "Икономика" и направленията от природните науки, математика и информатика, както и техническите науки.

Във Великотърновския университет "Св. Св. Кирил и Методий" увеличението е с 50 лв. само за новоприети студенти в професионално направление "Педагогика" – редовна и задочна форма.

В техническите университети увеличение има в Габрово – от 100 лв. до 240 лв. в редовна форма и до 30 лв. в задочна форма, а студентите в ХТМУ – София, ще плащат 50 лв. повече във всички професионални направления.

В медицинските университети повишение на таксите има в Пловдив и в Плевен. За първия университет таксите се повишават с 250 лв. в направленията "Медицина", "Фармация" и "Стоматология" – за І курс редовна форма на обучение. При втория университет се наблюдава увеличение от 50 лв. до 100 лв. в различните професионални направления.

От 6% до 8% е увеличението на таксите за всички специалности в Русенския университет "Ангел Кънчев", с изключение на тези от социалните, стопански и правни науки. Увеличението в ЮЗУ "Неофит Рилски" е от 11 до 24 процента.

При сравнителния анализ на досегашните такси и предложенията на висшите училища за новата учебна година е установено, че при девет държавни висши училища размерът на таксите за обучение на докторанти се увеличава средно с 13.1% (от 20 лв. до 300 лева). При 24 държавни висши училища и БАН няма промяна в размера на таксите за обучение на докторантите.

Добавете коментар

Електронната Ви поща няма да бъде публикувана. Задължителните полета са маркирани с *

Откажи

0 Коментар

Най-новото

Актуални теми

Богоявление 2020

НИКУЛДЕН 2019

Пламнал автобус край с.Маринка