БЧК - Царево ще подпомага финансово кандитат-студенти, съпбщава strandjanews.com. Средствата ще бъдат разпределени между млади хора, имащи професионална ориентация и насоченост, за да бъде подпомогната тяхната подготовка за кандидатстване във ВУЗ.

Кандидатите трябва да имат отличен успех, доказан с копие от документ за завършена предходна година или диплома за средно образование (ако кандидатът е завършил). Другото изискване е кандидатът да напише мотивационно писмо, в което да сподели с комисията какви са неговите мотиви да кандидатства и коя е причината да се спре на определена специалност. Получените мотивационни писма ще бъдат разгледани от комисия и кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Документите за кандидатстване могат да се подават във Фронт-офиса на Община Царево от 19 октомври до 18 ноември 2016г, като кандидатите оставят и актуален телефон за обратна връзка.