От 1 август 74 професионални гимназии в земеделието, хранително-вкусовата промишленост и др. ще преминат под управление на общините. Това ще стане по силата на промените в Закона за предучилищното и училищното образование, каза министърът на земеделието и храните Десислава Танева по време на парламентарния контрол.

Тя посочи, че една община е отказала прехвърлянето и това предстои да бъде обсъдено.
В момента от Министерството на земеделието и храните осигурява финансирането за професионалните гимназии, а в бъдеще отговорността ще бъде прехвърлена към общините, които ще използват своите делегирани бюджети.