Центърът за спешна медицинска помощ в Бургас търси младежи за парамедици. Обучението им ще се осъществява по проект "Интеграция и заетост на младите хора". 35 души ще преминат професионално обучение и ще получат квалификация трета степен, с която да упражняват професията.

Одобрените кандидати, които преминават обучението успешно, ще имат гарантирана работна позиция в Спешен център - Бургас за срок от шест месеца. При желание младежите могат да работят и в кабинетите в Средец, Карнобат, Несебър, Созопол, Поморие, Царево, Малко Търново, Руен и Сунгурларе.

Проект "Интеграция и заетост на младите хора" се финансира от ОП "Развитие на човешките ресурси". Обучението на бъдещите парамедици ще започне през септември 2016 г. и ще продължи най-малко седем месеца.