Хартиените дневници ще бъдат заменени с електронни. Това предвижда новият Държавен образователен стандарт за информацията. Реформата предвижда да се въведе и електронна лична образователна партида. Тя ще се нарича лично образователно дело на всяко дете/ученик и ще отразява цялата информация за процеса и резултатите от неговото обучение, за подкрепата за личностното му развитие, за постиженията му, наложени и отменени наказания, за издадените на лицето документи и т.н., съобщиха от МОН.

Стандартът влиза в сила от учебната 2016/2017 г. и поетапно ще се прилага в съответствие с преходните разпоредби на Закона за предучилищното и училищното образование и техническата готовност за внедряване на модулите от национална електронна информационна система. Намерението е през учебната 2018/2019 година училищата и детските градини да работят с електронни дневници на паралелка или група.

Предвижда се създаването на национална електронна информационна система за предучилищното и училищното образование, която ще се администрира от Министерството на образованието и науката. В системата ще се включат сегашните регистри - Регистър на институциите в системата на предучилищното и училищното образование и Регистър на документите за завършено основно образование, средно образование и/или придобита степен на професионална квалификация.

По предложение на второкласника Боян, който неотдавна поиска графата “забележки” в бележника ще бъде заменена с “отзиви и информация”. В нея учителите ще вписват както негативните бележки по отношение на дисциплината и резултатите на учениците, така и похвали и стимули за добрата им работа.