„Съжителството" от учебните програми по история за 10-ти клас вече ще е „завоевание" и „завладяване". Това предвиждат работните проекти за новите учебни програми, които Министерството на образованието публикува. С тях десетокласниците ще учат „етапите на османското завладяване на Балканите". Вместо как сме "съжителствали с османците", децата ще четат и за „причини и последици от османското завоевание на българските земи". В учебниците по история за десети клас ще попадне още комунистическият режим и характеристики на тоталитарната държава. Работните планове на учебните програми по история за 10-ти клас предвиждат да се изучават и примери за зависимостта на българската външна политика от СССР. Десетокласникът ще описва чрез изображения от периода характерни белези на култа към личността в периода 1945-1989 година. Ученикът ще трябва и да обяснява механизмите за контрол на комунистическия режим върху интелигенцията.

Ще се учи и съвременна история - след 1989-та година. Според плановете за учебни програми учениците ще четат за мажоритарна и пропорционална избирателна система, както и за служебно правителство. Ще се обяснява прехода към многопартийна политическа система, както и ролята на България като фактор на стабилност на Балканите и Европа.

Учениците в 12-ти клас вече ще се учат да развиват комуникативните си компетентности в устното и в писменото общуване. А именно - как да се държат при интервю при кандидатстване, за създаване на мотивационно писмо при кандидатстване за работа и за създаване на реферат.