Дуално образование ще бъде въведено пилотно в две бургаски училища ще се включат за учебната 2016-2017 г. Обучението ще се осъществява по българо-щвейцарски проект. Това стана ясно по време на среща между посланика на Швейцария в България Негово Превъзходителство Денис Кнобел и кмета на Бургас Димитър Николов.

В програмата ще се включат Професионалната гимназия по туризъм "Проф. д-р Асен Златаров" и Професионалната гимназия по Електротехника и електроника „Константин Фотинов”.

Целта на българо-швейцарската програма е да запознае обществото и бизнеса с възможностите за въвеждане на дуалната система на професионално образование в България. До приключването на ДОМИНО през 2019 г. се предвижда да бъдат обхванати общо 1 200 ученици в 15 професионални училища, както и десет професии.

В рамките на проекта се разработват нови учебни планове и програми, обучават се учители и наставници, както и експерти по дуално образование. Специален форум за дуално образование координира участието на всички заинтересовани страни за навлизането на дуалната система в българското образование - държавни институции, частни фирми, браншови и бизнес организации, местни институции и неправителствения сектор.

Проектът ДОМИНО се изпълнява с финансовата подкрепа на Конфедерация Швейцария по Българо-швейцарската програма за сътрудничество. Общата му стойност е 3 530 000 швейцарски франка, като 15 процента е съфинансирането от българското Министерство на образованието и науката.

По време на срещата между кмета Николов и Негово Превъзходителство Денис Кнобел беше дискутирана и възможността за установяване в Бургас на щвейцарски аутсорсинг и IT компании.

Обсъдени бяха активности с Българо-щвейцарската търговска камара.

В Бургас се изпълняват още няколко ключови проекта с щвейцарско финансиране, свързани с опазването на биоразнообразието и за подпомагане интеграцията на социалноуязвими групи.