Електронна система срещу подсказване и преписване въведе Бургаският свободен университет. Това е изцяло нов модел за изпитване и представлява софтуерна разработка, който елиминира напълно субективния фактор при избора на въпроси и при оценяването. Информацията съобщи ректорът на бургаската Алма Матер проф. дпн Галя Христозова.

Системата е разработена чрез прилагане на тестова форма. Преди да достигне до теста, обаче студентите преминават през други четири кръга на изпит. На финалния етап тестът се провежда в компютърна зала, където всеки попълва въпросите за определено време. Компютърът автоматично генерира за всеки студент множество въпроси от огромна база данни за всяка дисциплина. По този начин са елиминирани възможностите за преписване и подсказване. След натискане на командата „Изпрати” моментално получава оценката.

След това тя се нанася от преподавател в студентката книжка. Новата система е гаранция за обективност, каза проф. Христозова.