На 18 и 19 март в изложбена зала и фоайе на Младежки културен център към Община Бургас ще се проведе Кандидат-студентската борса 2016.

Над 20 български висши учебни заведения от цялата страна ще вземат участие в тазгодишната борса, която се организира от Сдружение "Кандидат-студентска борса", с любезното съдействие на Община Бургас.

Представителите на университетите ще дават информация на бъдещите студенти и техните родители, за да могат те да се запознаят с условията за кандидатстване, специалностите във висшите училища, графиците за провеждане на изпитите, както и със социално-битови условия и възможности за реализация след завършване на висшето образование.

Часовете, в които кандидат-студентската борса ще бъде отворена и ще приема посетители, са на 18 март от 10:00 до 18:00 часа и на 19 март от 09:00 до 14:00 часа.

БЪЛГАРСКИ ВИСШИ УЧИЛИЩА

УЧАСТНИЦИ В КСБ'16 - БУРГАС (18 - 19 март)

1. Аграрен Университет - Пловдив

2. Бургаски свободен университет - Бургас

3. Варненски свободен университет "Черноризец храбър"- Варна

4. Висше военноморско училище "Н.Й.Вапцаров"- Варна

5. Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

6. Висше училище мениджмънт - Варна, Добрич, София

7. Висше училище по сигурност и икономика - Пловдив

8. Икономически университет - Варна

9. Лесотехнически университет - София

10. Минногеоложки университет "Св. Иван Рилски" - София

11. Национален военен университет "Васил Левски"- В. Търново

12. Нов български университет - София

13. Пловдивски университет "П. Хилендарски" - Пловдив

14. Русенски университет "Ангел Кънчев" - Русе

15. Софийски университет "Св. Кл. Охридски" - София

16. Стопанска академия - Свищов

17. Технически университет - Варна

18. Технически университет - Габрово

19. Технически университет - София

20. Университет по архитектура, строителство и геодезия - София

21. Университет "Проф. А. Златаров" - Бургас

22. Химикотехнологичен и металургичен университет - София

23. Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"- Шумен

24. Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград