Правителството предостави на община Бургас сградите и прилежащия терен, използвани от Професионалната гимназия по транспорт. Това решение ще даде възможност местната власт да кандидатства за финансиране за нов ремонт.

Последната реконструкция на базата бе направена през 2012 година. Тогава общината вложи 85 000 лева в ремонта. Учебното заведение бе пребоядисано, а върху фасадата бе поставена топлоизолация. Местната власт финансира ремонта със собствени средства, тъй като имотът бе държавна собственост и местната администрация нямаше право да кандидатства за финансова субсидия.

Сега общината ще може да търси подпомагане по Оперативна програма „Региони в растеж” за подобряване на условията чрез реконструкция на училищната инфраструктура.