Посланикът на Португалия у нас н.пр. Луиш Фераш и Ректорът на БСУ проф. дпн Галя Христозова подписаха договор за сътрудничество между Института за сътрудничество и език „Камойнш“ и бургаската Алма Матер. Споразумението предвижда организиране на курс за изучаване на португалски език за студентите от БСУ, финансиран от португалския културен езиков център.
Курсът по португалски език стартира на 3 февруари 2016 г. и в него се включиха повече от 20 студенти.
Посещението на посланик Луиш Фераш не е първо по рода си в БСУ. В края на миналата година дипломатът се срещна със студенти от Португалия, обучаващи се в БСУ по линия на програма „Еразъм +” на ЕС, присъства на учебни занятия и изрази готовност да подкрепи бъдещи прояви в БСУ, свързани с португалската култура и образование.
Ректорът на БСУ проф. дпн Галя Христозова запозна посланика с дългогодишното партньорство с португалски университети по международни проекти, най-вече в областта на студентските и преподавателските мобилности по програма „Еразъм+“ на ЕС.
БСУ има подписани договори по програма „Еразъм+“ с три университета: Политехническия институт на Бежа, гр Бежа; Университета Нова, гр. Лисабон и Политехническия институт на Порталегре, гр. Порталегре.
Досега БСУ е участвал в пет съвместни образователни проекта с португалските си партньори по редица европейски програми: „Еразъм“, „Сократ/Еразъм“, „Еразмус Мундус“ и „Темпус“.