Заден ход по предложението да има по-малко домашни за учениците през новата учебна година даде просветното министерство. От ведомството ще се съобразят с постъпилите становища по промените - в края на юли от там предложиха регламентиране на броя на домашните, които учителите могат дават, като и намаляване на минималния брой оценки по дадени предмети. Това се разбра от думите на просветния министър проф. Галин Цоков.

“Намаляване на домашните за учениците няма да има. Никога няма да си позволя от позицията на министър на образованието да ограничавам методическата и педагогическата самостоятелност на учителите”, посочи той пред Би Ти Ви.

Всъщност намаляването бе предложено от МОН с промени в Наредба 11 за оценяване на резултатите от обучението на учениците с мотива, че родители се оплаквали от натовареността на децата си. Идеите за промени обаче срещнаха сериозен отпор от учителите, които се обявиха против новостите, качени за обществено обсъждане.

Според тях учител можеше да дава от една до три задачи за самостоятелно писмено изпълнение извън учебния час. За учениците до 4. клас можеше да има домашни по български и математика не повече от три пъти седмично, а по останалите предмети - веднъж седмично. От 5. до 7. клас и от 8. до 12. клас ограничението бе две домашни на седмица, а сумарно по всички предмети - до 5 пъти седмично. Забраняваше се да се дават домашни за ваканциите.

След критиките към промените, министър Цоков заяви, че в хода на общественото обсъждане на наредбата са постъпили други предложения, с които ведомството му ще се съобрази.

“Трябва да уверя колегите, че аз, като министър на образованието, най-малко искам да огранича тяхната преподавателска и методическа автономия”, заяви той. В текста не ставало въпрос за домашните, а за “определени индивидуални или екипни задачи, които учениците да изпълняват след учебен час”.

“Няма да ограничаваме броя на тези задачи. В Наредба 11 ще останат текстове, свързани с това, че във връзка с усвояване и затвърждаване на нови знания и усъвършенстване на практически умения, учителят ще може да задава писмени задачи, индивидуални или екипни към цялата паралелка, свързани с целите на урока и учебната програма и съобразени с възрастовите особености на учениците. Само това ще остане в наредбата”, коментира той.

Ще има раздвижване и по повод предложените промени в учебните програми, които се определят като козметични. За тях министърът обяви, че ще удължи срокът на общественото обсъждане.

По повод предложеното премахване на понятието “спасение” от програмата по философия за 10. клас в темата “Човек и Бог” Цоков посочи: “Няма аз да съм този министър, който да подпише такава програма по философия, която премахва понятието “спасение”.