Технологииите се развиват изключително бързо, ние заедно – представителите на образователния сектор и местната власт, трябва да работим в партньорство, за да се развиват уменията на нашите деца. Съвременници сме на едни процеси, в които, ако не успеем да се включим и да бъдем водещи, страната ни и ние като региони, ще изостанем значително. Това е един демографски процес, развитие на технологиите, светът става все по- отворен и все по-конкурентен. Нашите деца трябва да бъдат конкурентни не само в национален план, трябва да са успешни в световен мащаб. Така кметът на Бургас Димитър Николов приветства участниците в национален форум, посветен на STEM образованието, който започна днес в Конгресния център.

Ако успеем да събудим креативността, таланта, ще постигнем това, за което сме призвани. Аз съм убеден, че всеки един от вас дълбоко в себе си иска да обмени опит, да чуе нещо ново, което може да приложи. Колкото повече такива форуми имаме, толкова по-бързо ще направим крачката, която е необходима – българските деца да бъдат успешни не само държавата, но извън нейната рамка“, добави Николов.

Националният форум, посветен на STEM образованието – EduBurgas „Вдъхновители на образователни трансформации“, е най-новата инициатива на Община Бургас и Регионалното управление на образованието и има за цел да представи иновациите в българското училище и да помогне за повишаване качеството на образованието.

Първото издание на форума „Вдъхновители на образователни трансформации“ е посветено на изграждането на STEM пространства в училищата и разглежда принципите на пространственото оформление и технологично оборудване, както и практическите аспекти при прилагането на STEM в класната стая.

Лектори са водещи експерти в областта на образователните технологии, сред които университетски преподаватели, архитекти, технологични експерти и педагози-практици. Участие в различните панели ще вземат представители на Националния STEM център, Института по роботика към БАН, Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, Бургаски свободен университет, Училищна Телерик академия, LEGO Education, Techno Magic Land, Google for Education, платформата DigitalKidz и др.