Първи национален конкурс "Урок по история - Покажи ми България“ - 2023 г. организира Сдружение "Усмивка“ – Бургас, в партньорство с Общината. Поводът - националният празник - 3 март.

Сдружението се обръща към директори, учители, родители, деца, ученици и младежи от 5 до 15 години да се включат в конкурса със своя снимка пред исторически паметник или композиция, свързана със славното минало на България.


Участниците ще се състезават в две категории:

1. Индивидуална снимка на дете, ученик или младеж пред паметника

2. Масова – снимка на групи по интереси, състави или класове пред паметника

Всеки желаещ да се включи в конкурса трябва да изпрати фотография индивидуална или на класа с размер А4 (или по-голям) в периода от 10 януари до 20 февруари на следния адрес:

Бургас, ул. "Янко Комитов“ 4

Митка Георгиева за Сдружение "УСМИВКА“

За участие в конкурса "Урок по история - Покажи ми България 2023г. ".

На обратната страна на снимката уастниците трябва да напишат:

- Кой сте Вие или Вашият клас и кой е Вашият класен ръководител?

- Кое е Вашето училище и къде се намира (град/село/област)?

- Телефон и имейл на родителя , преподавателя или училището написани четливо за връзка при изпращане на е-Грамоти и награди на спечелилите.

- Категорията в която участвате.

- Кратко описание за това какво знаете за този паметник, какво символизира, коя историческа личност представя, кое историческо събитие и за кой период от миналото на България се отнася?

Фотографиите ще бъдат оценявани от жури.

След приключване на конкурса кадрите ще бъдат представени в изложба.

Победителите ще получат награди от Сдружение "Усмивка“, които ще бъдат изпратени по пощата.