Националната художествена академия – филиал Бургас ще представи перспективите на новоразкритата магистърска програма - „Културното наследство на Българското Черноморие“. Срещата ще се състои на 28 юли /четвъртък/, от 14.00 часа в Магазия 1, Филиал НХА. На нея ще присъстват доц.д-р Бойка Доневска, катедра "Изкуствознание" и проф. д-р Зарко Ждраков.

Програмата е създадена през учебната 2021/22 година от специалност „Изкуствознание“ и е разработена за филиала на НХА в Бургас. Специалността е ориентирана към културния профил и пазара на труда в Черноморския регион. Неин основен фокус е да представи и интерпретира културното наследство на ареала с акцент върху регионалното развитие на културния туризъм.

В образователен план програмата включва системното проследяване на художествените процеси през различните исторически периоди, представя някои от новите археологически находки и интерпретации, както и колекциите с творби на новото и съвременното българско изкуство. Специализиращите курсове предоставят знания и формират практически умения за научна и изследователска работа, реализация към музейни, галерийни, медийни, туристически институции и организации. Преподаватели към програмата са изтъкнати изкуствоведи, историци, археолози, реставратори и музейни специалисти от Националната художествена академия, Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“ и от град Бургас.

Към настоящата година НХА предлага различни форми за насърчаване на интереса към програмата, сред които:

Платени практики и стажове по програмата на МОН;

Участие в научни проекти на специалност „Изкуствознание“;

Партньорство с различни институции и организации за осигуряване на семестриалните такси на новопостъпилите студенти;

Избираеми курсове за специализация, сред които „Авторското право в културните индустрии“, „Подводна археология“, „Основи на законодателството за опазване на културните паметници“ и др.