Има два механизма за компенсиране на обучението, каза пред БНР образователния министър Красимир Вълчев.

Едната е, че част от училищата ще стартират ефективно дистанционна форма на обучение. Учениците могат да се включат в обучение в училища-центрове за дистанционно обучение.

Другата алтернатива е запазвайки дневната форма на обучение, до 30 дни да могат да се обучават едновременно чрез виртуална връзка в реалната класна стая.

Министър Вълчев подчерта, че родителите имат право на избор, а единственият дискусионен въпрос, който се оформя, е дали това да бъде единствено по медицински причини или въз основа на личен страх. И поясни, че училищата ще имат свобода.

Ако някое от образователните институции желае да реализира хибриден образователен процес, въпреки че такъв се организира трудно, то може да го направи, но това означава два пъти повече класове. Министърът подчерта, че за всеки случай, при който се установи заразяване с коронавирус в училище, ще се прави анализ на конкретната ситуация.