Общинският съветник Емил Пейчев е от Движение „Гергьовден“ в Царево. Той е част от опизицята, състояща се от петима представители на „Гергьовден“ и БСП.

- Г-н Пейчав, какви са Вашите впечатления от реакциите на Община Царево по време на извънредното положение заради коронавируса и какви мерки ще бъдат приложени в помощ на хората след него?

- Нито една мярка не е предприета в нашата община. Един път дори не са измити улиците. Да не говорим, че за хората не е помислено по никакъв начин. Ние направихме много предложения. На предходното заседании на Общинския съвет колегата Димитър Гочев предложи да направим извънредна сесия, за да коментираме мерките. Всички се съгласихме, но такова заседание няма. Събрахме се, имаше комисия от представители на всички политически партии, всеки даде предложения. Останаха г-н кметът, заедно с председателката на ОбС, за да се види какво може да се направи. Абсолютно никакво действие не последва. Към този момент в нашата община г-н кметът не си е мръднал пръста за нищо. Единственото, което прави е, че пуска в непалтен отпуск много служители поетапно – едната седмица единия, другата седмица – другия. В дейност Чистота в момента всички са на 4 часов работен ден – от началника до чистачката.
Това не е досаттъчно, затова градът тъне в боклук и мизерия.

- По въпроса с боклука Вие обявихте, че сте входирали питане в Общинския съвет в Царево. Какви са Вашите притеснения?
-
Входирахме питане дали Община Царево има задължения за депото в село Равадиново и ако ги има – на каква стойност са и за какъв период. Нашето опасение и нашите въпроси са провокирани оттам, че от известно време в общината цари някакъв хаос относно боклука, кофите не се изхвърлят, започнаха коментари сред хората, че има голяма сметка за плащане и не ни допускат до депото. Разбира се, г-н Лапчев днес реши да не отговори. Входирахме питането преди сесията, но бяха минали два дни и затова в залата се каза, че няма питания. Мже би за другата сесия ще имаме отговор. Входирал съм по надлежния ред в община Созопол, до кмета Тихомир Янакиев питане за информация дали имаме задължения. Ще имам официална информация, но по телефона това, което ми сподели е, че сумата е шестцифрена от миналата година до този момент. Но чакаме официалната справка.

- На последната сесия на Общинския съвет нарекохте безумие предложението на администрацията да бъдат продадени пет общински жилища. Защо?

-
Апартаментите са на изхода на града и зад полицията. Те са обявени на стратова цена от 17 хи. лева. Площта им е от 55 кв. метра нагоре. Един такъв имот в Царево е над 30 хил. евро.
Тези жилища трябва да останат, за да могат да се ползват от хора, които наистина имат нужда. Никой няма гаранция, че няма да се случи някакъв инцидент и няма да остане без жилище. Общинските апартаменти не са толкова много, те са около 10-15. Ние, ако продадем пет и догодина още, то тогава няма да остане никакъв жилищен актив в Общината. Нямаме нищо против да се продадат, но нека преди това да придобием нови и тогава да продадем старите.

- Прави впечатление напрежението в залата на Общинския съвет между вас – общинските съетници от Движение „Гергьовден“ и БСП от една страна, а от друга – управляващото мнозинство от ГЕРБ. Как си обяснявате това?
-
Досега не съм чул нито един от колегите от ГЕРБ да изкаже собствено мнене, винаги идват подготвени как да гласуваг. Не знам дали забелязахте, че пред тях няма нито докладни, нито нищо. Идват буквално на гости. Ако ги питаме какво пише в дадена докладна записка – няма да знаят. На тях им е казано, че тябва да гласуват „За“. Те гласуват под строй.