Трудното време, което постави наизпитание всички, включително учители, ученици и родители, роди и своите добри примери. Директорът на училище „Н.Й. Вапцаров“ в Приморско Мариана Казларова разнася два дни по селата на общината таблети на ученици, които нямат устройства, за да могат да учат дигитално. Тя е получила подкрепата на кмета на Приморско Димитър Германов, като Общината е осигурила таблетите, които след това ще бъдат ползвани за нуждите на училището.

„След стартирането на единната образователна платформа на МОН - MS Teams и в хода на обучението във виртуални класни стаи, установихме, че една част от нашите ученици - 6,5% нямат достъп до нея, защото не разполагат с физически устройства за комуникация- таблети, компютри или лаптопи. Идеята на МОН и на всички нас е да включим максимален брой ученици в дигиталното обучение. Раздадохме наличната мобилна техника, с която разполагахме в училище на колеги и ученици, но не достигнаха още 12 устройства. Затова потърсих съдействието на Община Приморско и г-н Германов взе присърце нещата. След два дни получихме 12 таблета с много добри характеристики. Дори не очаквах, че толкова бързо ще се случи всичко.Инсталирах им необходимия образователен софтуер. По предложение на класните ръководители определихме точно кои деца да получат устройства, като критерият бе те да имат достъп до wi - fi у дома и родителите им да са финансово затруднени (да нямат компютър, таблет или смарт телефон). Някои от семействата бяха многодетни и разполагаха само с 1 устройство. Образователният процес обаче изисква по едно и също време да се включват всички ученици. Така на практика някои от тях бяха лишени от възможността да учат всеки ден“, обясни директорът Мариана Казларова..

Тя два дни разнася по селата устройства и обучава деца как се работи с таблет за достъп до образователната платформа. „Чувствам се много удовлетворена! Хубавото е, че тези устройства отидоха в семейства с отговорни и заинтересовани родители и съм убедена в ефективността на учебния процес при тях. 6 таблета занесох в с.Веселие, 2- в с.Ясна поляна, 3- в с. Ново Паничарево и 1- в с. Писменово“, подчертава директорът.

Таблетите са предоставени на нуждаещите се с приемателно-предавателен протокол, съгласно волята на дарителя и след приключване на дистанционното обучение, те ще бъдат върнати и ще се ползват в обучителния процес в училище от ученици и учители.

„Още веднъж благодаря от името на нашите ученици, учители и родители (които ме помолиха да го направя) на г-н Германов - кмет на Община Приморско за загрижеността му преди всичко като родител и баща, и после като държавен служител. Защото всички сме родители и знаем, че децата трябва да са равни- няма по-значими и по-малко значими. За съжаление има още една група ученици - 7% от общия брой учащи в училище, които са от семейства с изключително нисък социален статус, трудно интегрируеми, живеещи при лоши домашни условия, в места, извън регулация, в отдалечени райони и без условия за използване на компютърна техника и компютърна мрежа. За тях търсим алтернативни начини на обучение, включително и лятна работа, с цел ограмотяване и интегриране. Надявам се през следващата седмица с общи усилия да постигнем още по-добри резултати в обучението в електронна среда. Аз работя за това, работете и Вие!“, обяви Казларова.