ВЪВЕЖДА СЕ ВЕЧЕРЕН ЧАС ЗА ВСИЧКИ ЖИТЕЛИ, посетители и гости на Община Малко Търново, считано до отмяна на извънредното положение – от 21:00 часа (вечер) до 07:00ч. (сутрин), като ограниченията по преходната точка не се отнасят за лицата пряко ангажирани в организацията и дейностите по борба с разпространението на COVID-19, както и за лицата работещи на сменен режим на работа. Това стана ясно след проведеното днес заседание на Общински кризисен щаб, на което бяха въведени нови мерки за ограничаване на опасността от разпространение на COVID – 19:

До отмяна на извънредното положение в страната новото работно време за хранителните магазини на територията на общината ще бъде до 21:00 ч . предвид въвеждането на лятното часово време.

Контролът по изпълнението и спазването на тези и предходните мерки за ограничаване на опасността от разпространение на COVID – 19 е възложен на РУ- Малко Търново.

Във връзка с предварително проведени разговори с Териториално поделение на Български пощи ЕАД – гр. Бургас относно организация за раздаване на пенсиите на възрастните хора в периода от 07.04.2020г. до 13.04.2020г., с цел да се избегне струпването на много хора Общинска администрация Малко Търново поема следните ангажименти:
Който желае да му бъде доставена пенсията у дома от служител на Български пощи ЕАД да се обади на телефон 05952/30-21 или 0878115559 до 06.04.2020 до 12:00 ч.

Който желае да упълномощи свое дете или съпруг/съпруга да получи пенсията му на гише - може да попълни пълномощно - бланка, като същата може да получи от офиса за обслужване на граждани към общината, да го изтегли от тук или да му се достави на адрес. За доставянето до адрес - записване на тел. 05952/30-21, 0878115559 до 03.04.2020, 17.00 ч. Пълномощното се използва еднократно за месеца и не се заверява нотариално.

„Сигурен съм, че както предходните така и тези нововъведени мерки ще бъдат стриктно спазвани, за да се предпазим! Още веднъж апелирам за социална физическа изолация, персоналната отговорност в случая гради здравето на всички ни! ⚠️⚠️⚠️“, обяви кметът на Малко Търново Илиян Янчев.