Със своя заповед, кметът Иван Алексиев ограничи разхождането на домашни кучета в Поморие в часовите интервали както следва:
сутрин – от 05:00 ч. до 08:00 ч. ;
вечер – от 18:00 ч. до 20:00 ч.;
Собствениците са длъжни да извеждат кучетата на повод, а агресивните – и с намордник; да почистват след домашните си любимци и задължително да носят в себе си ветеринарномедицинския паспорт и да го представят за проверка на общинските и ветеринарномедицинските органи.
Забранява се разхождането на кучетата в дворовете на училища, детски градини, спортни и детски площадки, зелени площи и на места обозначени от общината със забранителни знаци.
За изпълнение на заповедта ще контролират служителите от РУП Поморие и звено „Обществен ред и сигурност”.
Други противоепидемични мерки за територията на община Поморие, въведени с днешни заповеди са: забрана на движението на пътни превозни средства с животинска тяга и забрана за ползването на автомати и вендинг машини за кафе и топли напитки, разположени по улиците и в обществените сгради.

Мерките са в сила до изричната им отмяна.