Продължават доставките на дезинфенктанти за блокове и големи жилищните сгради в Бургас. Първите доставки са за 18 -етажните блокове, където живеят много хора, които ползват асансьори, ключове за осветление, дръжки на врати, парапети на стълбища и други общодостъпни части. След това ще продължат доставките за останалите големи жилищни сгради, а малките ще се почистват от общински служители, като най-важното части са звънци, домофони, външни части.

Служители на Община Бургас подготвят и в днешния ден индивидуални опаковки с хигиенната течност -над 500 броя, за да могат доставките да не спират.
Според инструкциите на кризисния щаб , изброетите повърхности трябва да се третират на 4 часа, за да могат да се елиминират максимално възможностите от заразяване и разпространение на болестта.
Всички домоуправители могат да получат повече информация или да заявят нови количества на ел. поща и телефон на съответната териториална дирекция/ Център за административно обслужване/:

ЦАУ "Възраждане" - e-mail: vazrazhdane@burgas.bg

056/ 907 408
ЦАУ "Изгрев" - e-mail: izgrev@burgas.bg

056/ 907 406


ЦАУ "Приморие" - e-mail: primorie@burgas.bg

056/ 907 402

ЦАУ "Освобождение" - e-mail: osvobozhdenie@burgas.bg

056/907 407


ЦАУ "Зора" - e-mail: zora@burgas.bg

056/ 907 404


ЦАУ "Долно Езерово" - e-mail: dezerovo@burgas.bg

056/907 410


Както и в по-наложителна ситуация на другите обявени дежурни телефони на Община Бургас.