Общинската Дезинфекционна станция в Бургас премина на денонощен режим на работа. Обработват се с дезинфектант улиците на града, парковете, подлезите, автобусите и спирките на градския транспорт, детските площадки и фитнес уредите на открито.
Всички държавни и общински медицински заведения са оборудвани с диспенсери с дезинфектант, както и големите и по-малки търговски обекти.
Предоставят се флакони с дезинфектант и на домоуправители на жилищни блокове, регистрирани на територията на община Бургас.
От вчера са поставени и първите 17 мобилни мивки с течен сапун за безплатно ползване от гражданите на публични места в града. Днес предстои такива да бъдат монтирани и на други обществени места.