На телефон 112 трябва да бъде подавана ясна и точна информация, съдържаща имена и телефонен номер за обратна връзка с подаващия сигнала, което е важно за контрола на движението и пребиваването на приходящи хора в Несебър. Общи действия в тази посока бяха обсъдени днес на работна среща между кмета на община Несебър Николай Димитров и началника на РУ на МВР Несебър гл. инспектор Коста Кирязов.
Дискутирани бяха и действията на общинската администрация и РУ на МВР “Несебър“ за организиране на доброволни отряди, които да осигуряват социален патронаж на най-рисковата група – възрастните ни съграждани, като при необходимост да разнасят храна по домовете, да ги снабдяват с продукти от първа необходимост и други дейности.
Затова на срещата бе взето решение да се открие кампания за набиране на доброволци, готови да се включат в помощ на най-уязвимите групи наши съграждани.
За всеки един от доброволците, които ще бъдат ангажирани само при възникнала необходимост, са осигурени необходимите предпазни средства.
Ако сте готови да се включите като доброволци, моля, пишете на следния електронен адрес help@nesebar.bg или позвънете на телефон: 0893 505166 .
Важно е да посочвате вашите три имена, адреса, датата на раждане, както и вашите професионални умения и телефон за връзка.