40% от случаите на рак могат да бъдат предотвратени. Това заяви във Варна еврокомисар Мария Габриел, където беше лектор на конференция по програмата "Хоризонт-Европа". Новото в програмата са т. нар. мисии - набор от действия, обединени около 5 теми. Мисията за борбата с рака е едно от нещата, които засягат всички.

“40% от случаите на рак могат да бъдат предотвратени, ако превенцията е на ниво. Очакваме доста негативни тенденции, важно е да мобилизираме по максимално ефикасен начин ресурса, с който разполагаме”, каза Габриел. Очаква се първите действия да бъдат предприети през май.

В рамките на програмата "Хоризонт-Европа" новост е и Европейският иновационен съвет.

“Нашата амбиция, е да превърнем този съвет в европейска фабрика за еднорози. Искаме да има едно гише, където малките и средни предприятия, стартиращите компании, да имат достъп бързо до финансиране. Най-вече до високорисково финансиране, което много трудно получават. 70% от предложения 10-милиарден бюджет са за малките и средни предприятия”, допълни еврокомисарят.

Другата мисия е свързана с енергийната ефективност. Важна тема е чистотата на водите, океаните, моретата. Прецизното земеделие, използването на пестицидите и по-доброто прилагане на данните, с които те разполагат, е важно за тези иновации, които да се превръщат в продукт, който е комерсиализиран и може да носи ползи.

На 19 май е отворена нова покана към стартиращите малки и средни предприятия за революционни технологии, технологии, водещи до пробив, свързани със зеления пакт. 350 млн. евро е финансирането за тази покана. Пилотен проект за 2 млрд. евро вече е помогнал на над 4500 малки и средни предприятия, сред които има и български спечелил участник от пилотната фаза.