Общинският съвет в Приморско прие декларация срещу поредното искане за изграждане на ферма за отглеждане на миди в Черно море на територията на морската община. Тя е срещу издаването на разрешително за еспериментално култивиране на бяла мида в зоната от нос Свети Тома и река Ропотамо на СНЦ „Клуб за спортен риболов Гларус“-Бургас. Декларацията беше приета по предложение на председателя на местния парламент Златина Тюлиева и ще бъде изпратена Министерството на околната среда и водите, Басейнова дирекция за управление на водите в Черноморски район- Варна и други институции, които имат отношение по случая. Същевременно кметът Димитър Германов заяви, че е редно да има законодателни промени, които и друг път Общината е поставяла на дневен ред и те са свързани с това, че при подобни инвестиционни намерения първо трябва да бъде вземано предвид становището на местната власт и общественост, а чак след това да бъдат карани фирмите да минават дълги процедури през различни държавни институции.

Основните мотиви за приемането на декларацията са, че на проведеното обществено обсъждане в Приморско, както местната общност, така и администрацията изказаха категоричното си несъгласие за издаване на разрешително за използване на воден обект Черно море на СНЦ „Клуб за спротен риболов Гларус“- Бургас.

„Това е една от малкото територии нпо българското Черноморие, която е опазена за момента от презастрояване и всякаква човешка дейност. В близост се намират едни от най-красивите девствени плажове на територията на община Приморско и целта ни е да останат такива.

Община Приморско има горчив опит от предходно изграждане и експлоатиране на мидени ферми през годините, като след изтичане или прекратяване на разрешителните остават отпадъци и замърсявания. Както е посочено в инвестиционното намерение, белите миди се отглеждат в изключително чисти води, каквито са водите на Черно море в зоната, която се иска за производствена. В района няма никакви производствени или промишлени замърсители. Той е екологично чист и подходяш за туризъм.

Технологията за отглеждане на миди не е съвсем безотпадна и има голяма вероятност от замърсяване на морската вода, още повече, че няма изготвена оценка за въздействие върху околната среда“, посочва Тюлиева.

Общинските съветници подчертват, че посочената зона е в изключителна близост до плаж Аркутино, в плитки води и ще доведе до неудобство за туристите и местните жители, използващи плажа.

„Подобни разрешителни би следвало да издават след съгласуване с местната администрация и органите на местното самоуправление, така и след обсъждане с местната общност, която е категорично против инвестиционното намерение. Нужна е законодателна инициатива за изменение на закона в посока активно участие на местната общност и местната администрация в подобни случаи.

Изграждане на подобни ферми ще дискредитират имиджа на община Приморско, която десетилетия е известна като екологично чиста туристическа дестинация. В общината няма промишлени и каквито и да било други замърсители на въздуха, земята и водите. Това би повлияло и на местните хотелиери и ресторантьори, на семейните хотелчета и местата за настаняване, които разчитат основно на български и чуждестранни туристи, дошли да почиват на чисто, спокойно и приветливо място.“, категорични са в Приморско.