Под надзора и ръководството на Окръжна прокуратура – Бургас се провежда специализирана операция. Тя е заради досъдебно производство, което е образувано след постъпили материали за извършени престъпления против интелектуалната собственост и данъчната система.

По време на операцията се извършват претърсвания в няколко помещения, ползвани от търговско дружество, с оглед налични данни за разпространение на обекти на авторско и сродни права (най-вече телевизионно съдържание), без съгласие на правоносителите. Проверяват се и абонатите на дружеството, с оглед основателни предположения за укриване на част от тях, в резултат на което се ощетява фискът. Иззета е относима към предмета на доказване документация, както и техника.

Успоредно с операцията в Бургас се провежда такава и в град Айтос. Тя е под надзора и ръководството на Районната прокуратура в града. По време на операцията се извършват претърсвания в помещения, ползвани от търговско дружество, находящи се в град Айтос и село Руен. Претърсванията са с оглед налични данни, че са нарушени правата върху обекти на авторско право и сродните му права (телевизионни програми). От помещенията е иззета документация и техника, относими към предмета на доказване.

И двете операции се провеждат от служители на ГДБОП - МВР, съвместно с органите на НАП и КРС.

Работата по досъдебните производства продължава.