В първия етап на кампанията за рециклиране на дървесина, която Кроношпан започна в края на лятото в Бургас, бяха събрани над 20 тона стари мебели и опаковки.

Според изчисленията събраното до момента количество, което отново ще бъде насочено към производството, осигурява ресурс, заместващ дървесината на над 180 дървета.

През последните три години години дружеството осигури инвестиции за третиране и рециклиране на дървесните отпадъци от бита, строителството и отпадни опаковки при спазване на най-високите екологични норми.

С въвеждането на тези модерни технологии и със свое ноу –хау Кроношпан е първата преработвателна компания в страната, прилагаща приоритетната за ЕС „кръгова икономика“ по отношение на дървесните отпадъци .

Събраните материали от домакинствата на бургазлии, строителството и индустрията вече се използват пълноценно в производството на плочи от дървесни частици. По този начин жизненият цикъл на дървесината се удължава максимално, а произведените продукти на компанията са с отрицателен въглероден отпечатък и правят ненужно използването на масивна дървесина в производството.

Според анализите един тон рециклирани дървесни отпадъци осигурява количеството суровина, заместваща дървесината на осем до десет дървета.

Освен съхраняването на горските масиви и премахването на натиска върху старите гори обработката на този тип ресурс намалява разходите, които са необходими за депониране на дървесните отпадъци , също така ограничава и възможностите за поява на нерегламентираните сметища. Крайният ефект е подобряване на качеството на въздуха в Бургас и намаляване на фините прахови частици при евентуалното изгаряне ненужните материали.

Събраните над 20 тона отпадна дървесина от бургазлии доведоха не само до освобождаване на места в депата за едрогабаритни отпадъци, но и до спестяването на около 3000 лв. за разходи по транспортирането и депонирането им.

От ръководството на компанията изразяват удовлетворение и това, че към активните бургазлии вече се присъединяват и отговорни представители на местния бизнес. Наскоро стана ясно, че фирмите - членове на Бургаската строителна камара вече също ще предават за обработка отпадната дървесина от своята дейност.

В специализирания контейнер, изработен по поръчка на Кроношпан, могат да бъдат оставяни опаковки, стари мебели, ламперия, дограма без стъкло и всякакви изделия от дърво, с изключение на матраци и мека мебел.

Контейнерът е позициониран на паркинга пред Кроношпан.

Събирането на отпадна дървесина продължава и през 2020 год.

Глобално, от началото на своята инициатива за рециклиране в Европа в различните представителства на Кроношпан са събрали отпадна дървесина, заместваща суровината от над 10 млн. дървета.