Таксите за репатриране на неправилно паркираните автомобили от паяка в Бургас, които не са повишавани от 8 години, бяха актуализирани на заседанието на Общинския съвет днес. По предложение на зам.-кмета по финанси Красимир Стойчев бяха определени три такси в зависимост от зоната, от която е репатриран автомобила. Те са следните:

I-ва зона – от 36 лв. сумата става 46 лева без ДДС или 55.20 лева с ДДС за преместване на неправилно паркиран автомобил от териториите на Централна градска част, к-с „Лазур“, к-с „Възраждане“, ж.к. „Братя Миладинови“ и ж.к. „Зорница“.

II-ра зона – от 43 лв. сумата става 52 лева с ДДС или 62.40 с ДДС за териториите на к-с Изгрев, к-с „Славейков“, кв. Акации и кв. Победа.

III-та зона – от 52 лв. сумата става 60 лева без ДДС или 72 лева с ДДС за териториите на к-с „Меден рудник“, кв. Сарафово, кв. Долно Езерово.

Вдигането на таксите предизвика дискусия. От СЕК и БСП се обявиха против, а ДБГ подкрепи предложението.

„В комисиите беше обяснено, че мотивът за промяна на таксите е, че цените не бяха променяни от 2012г. За 8 години всички сме наясно как се увеличават разходите с тази дейност – заплати, осигуровки, гориво, системи за сигурност на наказателния паркинг. Именно това налага вдигане на таксите“, обясни директорът на ОП „Транспорт“ Андрей Рунчев.

Красимир Калудов от СЕК даде идея вместо автомобилите да се репатрират от „Меден рудник“ в комплекса да бъде изграден наказателен паркинг, за да не бъде таксата за тази зона по-висока. Андрей Рунчев обаче обясни, че такава идея е обмисляна, но резлизирането й само ще завиши разходите, тъй като нов наказателен паркинг също ще има нужда от служители и системи за сигурност.

Докладната бе приета с 34 гласа, 12 против и 2 въздържали се.