Анестезиологът е човекът, с когото започва и завършва всяка операция. Ако след като отворите очи, видите д-р Александър Серафимов, значи за Вас се е грижил правилният човек. Той е млад и постоянно надгражда знанията си, за да е „сънят” на пациента възможно най-сигурен. Д-р Серафимов е завършил медицина в Медицински университет - Плевен. Има признати специалности по “Анестезиология и интензивно лечение” и „Обществено здраве и здравен мениджмънт”. Той е част от екипа на МБАЛ„Бургасмед“. Научните му интереси са в областта на анестезията и интензивното лечение на пациенти с термични травми, регионална анестезия, хипербарна оксигенация, лечение на остра и хронична болка и нутритивен съпорт в интензивната медицина.

-Д-р Серафимов, пациентите често се притесняват не само от самата операция, но и от това как ще понесат анестезията. Тя може ли да бъде опасна за тях?

- Съвременната обща анестезия е многокомпонентна и балансирана. Именно това е изключително важно за нашите пациенти, тъй като позволява използването на няколко медикамента в ниска доза, за да се получи адекватна анестезия. Използваните днес препарати са по-малко токсични от техните предшественици, употребявани в миналото. В литературата са описани извънредно редки инциденти (1 на 140 000 случая), които днес са десет пъти по-малко, отколкото преди 20 години. Ние винаги обясняваме тези факти на нашите пациенти, за да могат да бъдат спокойни. Освен това предварително се правят многобройни прегледи и изследвания, което позволява да се имат предвид всички възможни усложнения, най-вече сърдечни и респираторни, както и опасността от алергична реакция. С тази нелека задача се заемаме именно ние анестезиолозите, като информираме своите пациенти по всички въпроси около тяхната операция, обезболяване и следоперативен период. Така, че няма място за паника и страх.

- Какво още включва индивидуалната за всеки пациент консултация с анестезиолог преди хирургична интервенция и каква информация е важно да Ви предостави той, за да изберете най-правилните според състоянието му медикаменти?

-Прави се физикален преглед, попълва се въпросник, отразяват се жизнените показатели, анализират се резултатите от изследванията на пациента. По преценка на анестезиолога могат да бъдат назначени допълнителни изследвания или консултации с други специалисти. Особено важно е пациентите да споделят със своя анестезиолог за съпътстващи заболявания най-често на дихателната, сърдечно-съдовата, ендокринната, нервната система и др. Такива са високото кръвно налягане, стенокардията, преживян инфаркт на миокарда, инвазивни процедури, астма, хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ), епилепсия, инсулт, наследствени болести, алергии и т.н.

-Каква е ролята на анестезиолога след самата операция и постоперативния период?

-Анестезиологът е човекът, с когото започва и завършва всяка операция. Ние бдим над нашите пациенти по време на операцията, следим жизнените им показатели и се грижим за тяхното адекватно обезболяване и комфорт на операционната маса. Но работата ни не свършва дотук. След като пациентът бъде събуден, обезболен и жизнените му показатели са в норма, той бива преведен в стаята си в отделението, откоето е дошъл. Понякога се налага да бъдат полагани интензивни грижи и такива пациенти се настаняват в отделението по интензивно лечение, познато като реанимация. Най-често след големи хирургични интервенции, които изискват стриктен контрол и мониторинг, а също и възникнали, макар и рядко, както вече споменах по-горе, усложнения по време на анестезия. Обикновено попадналите в реанимация пациенти в началото са стресирани, тъй като не е тайна за никой, че това е най-тежкото отделение. Но ние винаги им обясняваме, че са в сигурни ръце и ще бъдат обгрижени цялостно до пълното им възстановяване след операцията.

- В последните години броят на хората, страдащи от алергии, се увеличава. Как действате с такива пациенти и необходимо ли е да приемат лекарства за овладяване на тези състояни, за да не пречи алергията на анестезията?

-Алергиите са огромно предизвикателство за анестезиолога. Все по-често консултираме пациенти с различни алергии – към храни, лекарства, домашен прах, полени, пчелна отрова и др. Именно тук отново искам да подчертая, че за нас е изключително важна тази информация. При анамнестични данни за алергия ние назначаваме предоперативно тестуване към най-често използваните анестетици и медикаменти за обезболяване. То включва т.нар. кожно-алергични или скарификационни проби, които се отчитат през точно определен интервал от време. Тестуването се извършва от алерголог, който след това дава своите препоръки. Обикновено болните подлежат на предоперативна подготовка няколко дни преди операцията с различни противоалергични медикаменти. Тук е важно да се знае, че при положителни резултати от тестуването към даден медикамент, той няма да бъде използван и пациентът трябва да бъде спокоен.

-Вие работите много с акушер-гинеколозите в МБАЛ Бургасмед. Какви са видовете упоийки по време на раждане?

-Много са упойките, които могат да се използват при раждане. Каква ще бъде приложена - зависи от механизма на самото раждане – дали то е по естествен път, дали е чрез оперативно родоразрешаване (каквото е секциото), дали е по спешност или е планово.

Най-често се поставят упойки с регионални техники (епидурална, спинална), защото те са с по-малко странични ефекти за родилката и за бебето. Освен това комфортът е много по-добър и за жената, и за целия екип, който участва в процеса на раждането.

-Какво мислите за „googleмедицината и съветите във форумите? Правилно ли е да се лекуваме по тях?

- Хубаво е, че светът е много отворен – имаме интернет, може да се получава информация отвсякъде. Невинаги обаче тя е достоверна.

Препоръчвам хората да задават въпросите си на лекарите, а не във форумите. Много често там се интерпретират неща, които в повечето случаи не се разбират. И тук идва голямата заблуда и страх.

Пациентите не бива да се страхуват от анастезиите и анестезиолозите си! Те могат да бъдат само в тяхна помощ.