Ремонт на междуселските пътища в Община Камено, изграждане на кръгово кръстовище на пътя между Константиново, Русокастро и Средец, нови детски и спортни площадки в селата предвижда Бюджет 2020 година. Това стана ясно по време на днешното заседание на Общинския съвет, когато с пълно мнозинство местният парламент прие Проекта за бюджета, който възлиза на 13 017195 лева.

Капиталовата програма на Общината е в размер на 5 353 481 лева. Тя решава и някои трайни проблеми, като приключване на подмяната на инфраструктурата по водоснабдяване на селата Трояново и Тръстиково.

През следващите 12 месеца ще бъдат инсталирани също така и камери за видеонабюдение на входовете и изходите на някои от селата с цел намаляване на битовата престъпност и спокойствието на населението.

През настоящата година стартират дейностите по два ключови проекта по трансгранично сътрудничество, по които Общината бе одобрена през предходната. Ще бъде изградена зона на развлечения и отдих край крепостта Русокастро, която включва открита класна стая, представляваща малък амфитеатър, тренировъчна площадка за стрелба с лък, амфитеатрално поставяне на седалки пейки за посетителите, детска площадка, стена за скално катерене, ще бъдат монтирани и пейки. Благодарение на втория проект, където Камено е водещ партньор, ще бъде изграден път до самата крепост.

Общината продължава и през настоящата година с облагородяването на град Камено, администрацията планира през следващите месеци да бъде направен основен ремонт на улица „Димитър Благоев“.

Местната власт е предвидила средства за закупуването на тежка механизация за сметоизвозване и ремонтни дейности.

Не на последно място Бюджет 2020 г. залага и на редица спортни и културни събития.

Днес кметът Жельо Вардунски благодари на общинските съветници за пълната подкрепа и пожела една още по-добра и ползотворна година за всички жители на общината.

Община Камено завърши изминалата година без кредитии лизинги, както и с добра събираемост на данъците.