Медицинска лаборатория „ЛИНА” извършва бърз тест за диагностика на грип тип А и грип тип В. Тестът е препоръчителен в първите дни на заболяването - до 3-тия - 5-ия ден, и е подходящ както за деца, така и за възрастни. При него се използва секрет от носа или носоглътката за изолиране на вирусния причинител. Резултатите излизат за няколко часа и могат да бъдат проверени онлайн.

Грипното заболяване започва класически с внезапно начало - висока температура, втрисане, главоболие, миалгии и суха кашлица.

„Бързото разграничаване на грипните вируси от останалите вируси на острите респираторни заболявания и доказването на грип А и грип В, подпомага лекарите за избор на специфична противовирусна терапия. Това е изключително важно още в първите 48 часа от началото на заболяването”, заявява д-р Татяна Николова, вирусолог в лаборатория „ЛИНА”.

След този период, 10-14 дни от началото на инфекцията, могат да се приложат серологични методи за откриване на специфичните серумни антитела. Серумните антитела са от различни класове- хемаглутинини, имуноглобулини и други. Така от една серумна проба може да се докажат едновременно ранните ИгМ антитела и късните ИгГ антитела. Поради ежегодната циркулация на вирусите на грипа, тяхната изменчивост и краткотрайният имунитет (от 3- 6 мес. до 1-2 год.), препоръчително е серологичната диагноза да се поставя с две серумни проби: 1-та се взема в началото на заболяването - до 7-я ден, а втората- след 15-20 дни. Така динамиката само на ИгГ антителата понякога е достатъчна за диагнозата.

снимка: интернет