„Два нови автомобила ще закупим за нуждите на общинската Детска кухня и за Дома за стари хора „Цвета и Анка Върбанови“. Така ще обезпечим по експедитивен разнос на храната, приготвяна в Детската кухня до всичките 25 пункта в кварталите и съставните селища. Ще можем да осигурим и доставка до домовете до 1150- те потребители”, съобщи кметът на Димитър Николов.
От Общината се стремят към постепенно намаляване и спиране на използването на пластмасовите за сметка на далеч по-здравословните стъклени съдове и прибори.
Менюто в млечната кухня е за три възрастови групи, като родителите сами могат да избират от него от страницата на Община Бургас на: https://www.burgas.bg/bg/info/index/251.

Вторият автомобил е за Дом за стари хора „Цвета и Анка Върбанови“. Там са настанени възрастни хора над 80 години, които са със затруднена възможност за самостоятелно придвижване.

„Така ще осигурим нормално им придвижване до институции при издаване на документи, явяване пред ТЕЛК комисии, придружаването им от служебен персонал до лечебни заведения за провеждане на прегледи, консултации, рехабилитационни процедури и други социални услуги”, каза още кметът Николов.