Общинският съветник Юлиян Георгиев ще проведе приемен ден на 16 януари (четвъртък) в Бургас. Той ще очаква гражданите от 17:30 до 18:30 ч. в централата на ГЕРБ в града на ул. "Конт Андрованти" 5.

Юлиян Георгиев е член на постоянната Комисия по туризъм и на тази по опазване на околната среда, земеделие и храни. Той участва и в постоянната Комисия по устройство на територията.

Записвания се правят на място в офиса на ПП ГЕРБ или на телефон 056 81 90 40.