Общината отпуска обратно милиони в полза на бургазлии, след като са събрани като данъци. Това става ясно от отговор на питане на общинския съветник Георги Дракалиев до кмета на община Бургас. На последната сесия на Общинския съвет той зададе въпроса „Какъв е размера на средствата, с които Община Бургас ежегодно субсидира, дофинансира или подпомага физически и юридически лица, НПО, държавни институции и др.?“

От детайлната справка се вижда, че през последните 3 години Общински съвет – Бургас е отпуснал близо 35 млн. лв. в полза на свои съграждани и за дейности в социалната, образователната, здравната, спортната и културната сферата. Това представлява около 30 % от приходите, които влизат в общинския бюджет от данъците на бургазлии (средно 40 млн. лв. годишно). Всичко това общинарите правят по своя инициатива и защото смятат, че е правилно, без изобщо да са длъжни по закон. Напълно е възможно, в бюджета за 2020 г. делът на тези разходи да нарасне още повече.

Най-много пари в периода 2017 – 1019 г., са дадени за социални дейности – 17.5 млн. лв., в това число 15,675 млн. за транспорт на хора с увреждания и карти с намаление за пенсионери и ученици, а останалите пари - за социални заведения и подпомагане на бедни, болни и нуждаещи се.

6 млн. са дадени за образование, като от тях 3,650 млн. за новия Медицински факултет, 435 хил. лв. за филиала на Националната художествена академия, над половин млн. за двата бургаски университета, от които 386 хил. лв. за БСУ, 1,1 млн. за подпомагане на училищата и 300 хил. лв. за подкрепа на даровити деца.

За субсидиране на спортните клубове и за спортни мероприятия са отпуснати близо 5 млн. лв., което е вторият най-голям ежегоден разход, след картите за пътуване с намаление.

В културната сфера са насочени 2,250 млн. лв., от които 415 хил. лв. за изложби на бургаски художници и културни проекти на организации и артисти, 240 хил. лв. за писателите, а останалите средства - за дофинансиране на регионални звена на държавни културни институции.

Още 2 млн. лв. са разходите за дейности в подкрепа на гражданското общество, от които най-голям дял – над 1,4 млн. са субсидиите за нестопански организации.

За здравеопазване, общинските съветници са отпуснали над 1,7 млн. лв., от които над 460 хил. лв. за инвитро процедури и редки заболявания, а останалите – за подпомагане на общинските лечебни заведения. С още 140 хил. лв. е подпомогната дейността на ОД на МВР и РД „Пожарна безопасност.“

В тези числа не влизат разходите, които Община Бургас така или иначе прави във всяка една от описаните (а и в много други) области, както и издръжка, заплати, ремонти, културна и капиталова програма, и пр. и пр.

„Към Общината тече непрекъснат поток от искания за пари, от всевъзможни страни, и няма как да бъдат удовлетворени всички. Важно е да се знае, че голяма част от събраните средства се връщат под формата на субсидии, помощи и финансова подкрепа, от които се ползват хиляди бургазлии. Тези инвестиции обаче по желание на нашите съграждани и по решение на Общинския съвет, могат да бъдат насочени и към съвсем други дейности“, коментира Георги Дракалиев.