Обществена поръчка за изграждане на нов пристан – убежище при бури за малки плавателни съдове на остров Света Анастасия обяви Община Бургас. Прогнозната стойност е 2 567 225 лв. без ДДС. Фирмата-изпълнител, която ще бъде задължена да осъществи всички дейности по проекта от А до Я- организацията на работния процес, строителство, технически надзор, автоинженеринг и пр., трябва да изпълни в заданието в срок до 420 дни.

Предвижда се преустройство на съществуващия пристан на острова, изграждане на брегозащита зона в акваторията, която да осигури максимална защита на плавателните съдове. В порта на острова ще могат да акостират 3 туристически кораба и 8 лодки, той ще позволява безопасното маневриране на пристигащите и отплаващите морски плавателни съдове.

Реконструкцията ще бъде в два етапа - съществуващият кей ще бъде удължен с пет метра, на мястото ще бъде издигната предпазна каменно-насипна „шпора“ с бронировка от тетраподи , ще се инсталира електрическо оборудване, навигационни системи всички дейности, необходими за осигуряване на самостоятелното функциониране на съоръжението и пр.

Обществената поръчката се провежда в рамките на проект „Силата на водата. Подкрепа за повишаване потенциала на Община Бургас като конкурентоспособна туристическа дестинация“.

Оферти се приемат до 13 февруари, предложенията ще бъдат отворени ден по-късно.