На първото си заседание новият Общински съвет на Бургас избра своите заместник-председатели. По предложение на д-р Антонио Душепеев от ГЕРБ в този мандат те ще са трима. Председателят бе избран още след полагането на клетва с огромно мнозинство. Това е проф. Севдалина Турманова от ГЕРБ. Днес за нейни заместници съветниците подкрепиха Станимир Апостолов от СДС, Димчо Грудев от ГЕРБ и Чанко Мирчев от БСП.

Бяха одобрени и сформиранираните групи, както и техните председатели и зам.-председатели.

Групата на ГЕРБ е най-многобройна – от 24 души. Неин председател е Севдалина Турманова, зам.-председатели са Ева Михалева и Георги Дракалиев. ДБГ с четиримата си съветници и „Демократична България” с двамата си съветници се обединиха под названието „Обединена градска деница”. Неин председател е Живко Табаков от ДБГ, а зам.-председател Димитър Найденов от „Демократична България”. Групата на СЕК, в която влизат петима души, се оглавява от Костантин Бачийски, зам.-председател е Кирил Начев.

В момента ОбС гласува състава на постоянните си комисии.