Специалистът по паразитология д-р Иван Макавеев представи Медицинска лаборатория „ЛИНА” на XI-та Национална конференция по превантивна медицина. Форумът, който се проведе от 6-и до 8-и ноември в град Поморие, събра на едно място лекари от цяла България, за които основен приоритет е насърчаването на превенцията и увеличаване на достъпа до профилактични изследвания за различни заболявания. Както винаги, организатор на събитието бе полк. доц. д-р Андрей Галев, дм., който е председател на Сдружението по превантивна медицина и национален консултант по епидемиология, началник на НПЦВЕХ-ВМА-София.

Докладът на д-р Иван Макавеев бе разработен съвместно със специализанта по паразитология д-р Калина Лазарова. Лаборатория „ЛИНА” е една от малкото акредитирани бази за специализация на лекари-паразитолози, които макар да са изключително необходими, стават все по-рядка специалност.

„Всяка година участвам в Националната конференция по превантивна медицина. Форумът винаги е интересен и се обсъждат последните новости в областта на профилактиката. Фокусът на нашия доклад беше насочен към изследванията за постъпване в детски заведения и изключителната натовареност на лабораторията в този период. За периода 26.08-27.09.2019г. в паразитологичната лаборатория са изследвани 6 820 броя перианални секрети и 6 746 броя фецеси за хелминти и протозои. Паразитологичните находки от тези проби бяха - 149 броя ентеробиоза, 60 броя ламблиоза, 55 броя бластоцистоза и две хименолепидози”, сподели д-р Макавеев. Той и екипът на паразитологична лаборатория направиха предложение задължителното профилактично изследване за паразити да е за всички деца на възраст от 1 до 10 години, двукратно през годината- едно изследване през първото полугодие и едно през второто (като между двете изследвания да има поне 3 месеца), а да не е обвързано с конкретен прием в детско заведение. По този начин ще бъдат обхванати по-голям брой деца, натовареността на лабораториите ще бъде по-равномерна през годината, родителите няма да бъдат така притеснени дали децата им ще получат бележка за детско заведение.

Докладът на д-р Макавеев бе приет добре от аудиторията, модераторите на сесията доц. д-р Андрей Галев, доц. д-р Милена Карчева и доц. д-р Цонко Паунов направиха коментар, че предложенията от доклада са логични и трябва да бъдат разгледани сериозно от компетентните органи.