Церемония по първа копка по проект “Енергийна ефективност в Административна сграда за обществено обслужване – гр. Поморие” ще се проведе в морския град на 18-ти октомври. Проектът се реализира по Оперативна програма “Региони в растеж” 2014 – 2020 година, Приоритетна ос 2: “Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони.”

Целта е да се подобри енергийната ефективност на сградата и тя да достигне клас на енергопотребление „А“. Това ще доведе до значително намаляване на разходите за енергия, като значителна част от нея ще се осигурява от възобновяем източник – фотоволтаична инсталация. По-високото ниво на енергийната ефективност ще доведе не само до намаляване на крайното енергийно потребление, но и на емисиите на парникови газове в малките градове – опорни центрове на полицентричната система, съгласно НКПР 2013-2025 г.

Общата стойност на проекта е 1 198 568.67 лева, от тях европейското финансиране е в размер на 1 018 783.37 лв., а националното съфинансиране е 179 785.30 лв. Изпълнението на проекта трябва да приключи на 07.11.2020 г.