ъзпитаници на Професионалната гимназия по компютърно програмиране и иновации спечелиха голямата награда на "Хакатон" - 2019. Те участваха с проект на мултифункционален робот, който прилага интелигентна система за напояване. Едновременно с това роботът измерва влажността и температурата на почвата и определя точното количество вода, което трябва да се използва.
Темата на "Хакатон" - 2019 бе "Създаване на приложения за синя икономика". По време на състезанието бяха коментирани актуалните тенденции за развитие в IT сектора от водещи български и международни лектори.
Акцент в презентациите бе проектът на Община Бургас на тема "Градове в действие към син растеж" (BluAct), финансиран по програма Urbact IIIДоц. Александър Димитров - ръководител на катедра "Екология и опазване на околната среда", представи лекция на тема "Кръгова икономика".
Състезанието се проведе в Университет "Проф. д-р Асен Златаров" Бургас и се организира с изключителната подкрепа на Община Бургас, фирмите "Технологика", ScaleFocus, Codific, "Мусала Софт", "Клъстер ИКТ Бургас", ERP Bulgaria, EPAM, Sutherland, BluAct, MSCOMP.
В тазгодишното издание на "Хакатон" участваха 20 отбора с общо 67 състезатели. Целта на инициативата е да дава поле за изява на млади хора с интереси в разработването на софтуерни приложения.


Класиране на учениците:
Име на отбора Място
Alpha 1-во място
The Eagles 2-ро място
2B(OutOfRange)|| !2B(OutOfRange) 2-ро място
У.Н.И 3-то място
GhoSTLabz 3-то място
BlueInfra 3-то място
PizzaCode 1-во място за студентите

Име на отбора и специална награда
ТКПС (Трудово кооперативен програм. съюз) - Активен туризъм
GooseSoft - Data connection
Riversearch - Обучителен хъб
InfraBlue - Добра бизнес идея
HOKU Studios - Eco game play
FishCode - Син on-line магазин
Typhon - Синя енергия
CAPS LOCK - Сини доброволци
MissingNote - Blue edication
Domaintors - Blue ship
Отбор без име - Синьо визионерство