Национално Сдружение „Младежки Глас” организира закриваща конференция за отчитане на резултатите от кампанията „Казах НЕ на агресията”. Събитието е с подкрепата на Министерство на младежта и спорта.

Над 16 000 преглеждания на клиповете за агресията в социалните мрежи и над 170 младежи обучени в периода на кампанията.

„С подкрепата на проекта постигнахме информираност по проблема - агресия /видове агресия и последствия от агресивните прояви/, консултиране на ученици по време на тренингите, обучение по посока превенция на агресията, владеене на негативните емоции /арт – техники за овладяване на гнева/, мотивация и формиране на социални умения при решаване на конфликти” споделя Славина Тошева – специалист „Обучения” в кампанията.

На официалното събитие присъстваха омбудсманът в Община Бургас, общински съвет по наркотични вещества в Община Бургас, представители от ОДМВР Бургас, Български младежки червен кръст, представители от Областна администрация – Бургас, Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващо образование - Бургас, Център за медиация и спогодби към Окръжен съд и Районен съд – Бургас, местна комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни в Община Бургас, представители от СУ “Христо Ботев” – Карнобат, СУ “Христо Ботев” – Камено, СУ “Св. Св Кирил и Методий” – Средец, СУ “Никола Вапцаров” – Айтос и СУ „Епископ Константин Преславски” – Бургас.

„За нас като национална организация основен приоритет сред младежите е винаги да бъдем близо до проблемите и да намираме начини за решаване. Обученията, които реализираме са в посока усъвършенстване на модела „младежи обучават младежи” каза Станислав Иванов – зам. председател на НС „Младежки Глас”.

Клип 1 –

https://www.youtube.com/watch?v=pscghPvC3K8&list=PLK9DnRUgbXsiZ936Fj0x5KuotlG0F455A&index=2

Клип 2 –

https://www.youtube.com/watch?v=bwc3ZYC9iJQ&list=PLK9DnRUgbXsiZ936Fj0x5KuotlG0F455A&index=2

Мероприятията се осъществяват по Национална програма за изпълнение на младежки дейности по чл. 10а от Закона за хазарта за 2019 година с договор № 25-00-50/11.06.2019 на Министерство на младежта и спорта.