Заради края на снимките на телевизионното предаване „Игри на волята“ (15.09.2019 г.), РИОСВ-Бургас извърши проверка на терените, използвани при снимките, които са в защитени територии, съобщават от екоинспекцията. В близост до плаж „Айроди“ в защитена местност „Устие на река „Велека“ бяха установени неизнесени еко-тоалетна, душ и чували с отпадъци. На плаж „Листи“ в ЗМ „Силистар“ не са премахнати съоръженията (дървен навес за подслон, масичка). И двата плажа попадат в защитени местности и са на територията на природен парк „Странджа“. На продуцентите на предаването е дадено предписание в едноседмичен срок да се премахнат установените обекти и да изнесат отпадъците на определените за целта места.