На 16-и септември изтече срокът за регистрация на партии, коалиции, инициативни комитети и местни коалиции. В Бургас Общинска избирателна комисия е регистрирала за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27-и октомври: 21 партии, 4 коалиции, 3 инициативни комитета за издигане на независими кандидатури за общински съветник и 1 местна коалиция. От днес до 24-ти септември предстои регистрация на кандидатските листи. Тази година в община Бургас има образувани 328 бр. секции. При наличие на необходимия брой избиратели, комисии ще бъдат образувани в лечебни заведения, Затвора, както и Подвижна избирателна секция. Съставите на секционните избирателни комисии ще са от 7 и 9 души.